چهارمحال و بختیاری

<table id="tablepress-93" class="tablepress tablepress-id-93"><thead><tr class="row-1 odd">	<th class="column-1">استان</th><th class="column-2">شهر</th><th class="column-3">فروشگاه</th><th class="column-4">شماره تماس</th><th class="column-5">آدرس</th></tr></thead><tbody class="row-hover"><tr class="row-2 even">	<td class="column-1">چهار مهال بختیاری</td><td class="column-2">شهرکرد</td><td class="column-3">کیلیم</td><td class="column-4">038-32244073</td><td class="column-5">خ کاشانی نبش میدان آیت ا... دهکردی </td></tr></tbody></table><!-- #tablepress-93 from cache -->

استانشهرفروشگاهشماره تماسآدرس
چهار مهال بختیاریشهرکردکیلیم038-32244073خ کاشانی نبش میدان آیت ا... دهکردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *